[Alicante] Moviments Socials: Autonomia i Acció Política

[Valencià]

Volem convidar-vos a aquesta xerrada-debat que es cel·lebrarà el proper 14 de maig a les 11:30 en el Casal Popular del Tio Cuc, en la que hem reunit militants de dues organitzacions de l’espectre llibertari: Embat i Apoyo Mutuo.

Hem decidit convidar a militants de Apoyo Muto i d’Embat per poder descobrir ací al País Valencià el que s’està fent dins del moviment llibertari i els nous intents d’organització que esdevenen.

Aquestes dues organitzacions representen una nova empenta a l’anarquisme arrel de les lliçons apreses després del 15-M.

El reflux de les mobilitzacions així com la institucionalització de les lluïtes que han esdevingut, ha provocat un interessant debat que té com a eix principal la pregunta de com fer perquè l’anarquisme deixe de ser només el «pepito grillo» dels partits polítics per poder constituir-se com a una alternativa real que busca la seua implantació dins dels moviments socials. I d’aquesta forma avançar en els seus objectius de revolució social.

alicante_webEn un context en el que les mobilitzacions han perdut força per diferents motius, un d’ells l’arribada al poder de distintes propostes institucionalistes, sorgeix la necessitat de pensar quin ha sigut el paper de les militants llibertaris en aquests darrers anys. La irrupció del 15-M va suposar per a molts una esperança i un exemple d’organització popular. Arran d’aquest moviment van començar a sorgir i foren impulsades una varietat de lluites ( desnonaments, marees, etc ).

Els moviments socials, han sigut, sens dubte, el veritable moviment popular i després d’arribar al que les defensores de la via electoral denominen «sostre de vidre», van depositar la seua confiança en els partits polítics que diuen representar-los.

En aquest context sorgixen Embat i Apoyo Mutuo. Dues organitzacions que pretenen continuar

la lluïta fora de les institucions per entendre que es fonamental la mobilització popular per tal que els canvis socials s’assolisquen. Aposten per la participació en els moviments socials i tracten de generar confluències entre aquests per poder formar un subjecte polític a tenir en compte més enllà de qui estiga o no en el govern de torn.

És hora que comencem a mirar-nos amb humilitat i que reflexionem al respecte de perquè aquesta situació d’irrellevància del moviment llibertari.

Per això hem convidat a aquestes dues organitzacions perquè ens conten el seu procés, el perquè de la seua existència i com veuen la situació actual i com pretenen lluitar.

[Castellano]

Mediante este texto queremos invitaros a la charla-debate que se celebrará el próximo 14 de mayo a las 11:30 en el Casal Popular del Tio Cuc, en la que hemos reunido a militantes de dos organizaciones del espectro libertario: Embat y Apoyo Mutuo

Hemos tomado la decisión de invitar a militantes de Emabt y Apoyo Mutuo para poder descubrir, aquí en el País Valenciano, los nuevos desarrollos organizativos dentro del movimiento libertario.

Estas dos organizaciones representan un nuevo impulso del anarquismo tras las lecciones aprendidas después del 15-M.

El reflujo de las movilizaciones, así como la institucionalización de las luchas que se ha producido, ha provocado un interesante debate que tiene como eje principal la cuestión de como hacer para que el anarquismo deje de ser el «pepito grillo» de los partidos políticos para constituirse en una alternativa real que busque su implantación en los movimientos sociales. Y de esta forma avanzar en sus objetivos de revolución social.

En un contexto en el que las movilizaciones han perdido fuelle por distintos motivos, entre ellos la ya mencionada toma del poder de distintas propuestas electoralistas, surge la necesidad de pensar cual ha sido el papel que las militantes libertarias han tenido en estos últimos años. La irrupción del 15-M supuso para muchas una esperanza y un ejemplo de organización popular. A raíz de ese movimiento han surgido y cobraron fuerzas distintas luchas (anti-desahucios, las mareas, etc.).

Los movimientos sociales han sido el verdadero movimiento popular, y tras llegar a lo que los defensores de la vía electoral denominan el «techo de cristal», estos movimientos en muchos casos han depositado su confianza en los partidos políticos que dicen representarlos.

En este contexto surgen Embat y Apoyo Mutuo. Dos organizaciones que pretenden continuar las luchas por fuera de las instituciones por entender que lo fundamental es la movilización popular para conseguir los cambios sociales deseados. Apuestan por la participación en los movimientos sociales y tratan de generar confluencias entre estos para poder formar un sujeto político a tener en cuenta mas allá de quien está o deja de estar en el gobierno de turno.

Ha llegado el momento de que comencemos a mirarnos con humildad y que reflexionemos al respecto de porque el movimiento libertario está en esta situación de irrelevancia.

Por eso hemos invitado a estas dos organizaciones para que nos cuenten su proceso, el porque de su existencia, como ven la situación y como pretenden llevar a cabo la lucha.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.